• +90 (326) 681 42 83
  • erzintso@tobb.org.tr

Yerli Malı Belgesi


YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YERLİ MALI BELGESİ TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

KATKI ORANI HESAP CETVELİ

TOBB YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir." denilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları:
  1. Dilekçe
  2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
  3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (4 sayfadan oluşmaktadır ve tamamının doldurulması gerekmektedir.)
  4. Taahhütname
  5. İmza Sirküleri aslı veya noter onaylı sureti (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır)
  6. Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
  7. Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
  8. Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi
  9. Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
;