• +90 (326) 681 42 83
 • erzintso@tobb.org.tr

Kapasite Raporu


KAPASİTE RAPORU ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAPASİTE RAPORU İLK BAŞVURU FORMU

Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporunun Tanzimindeki Amaç:

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı:
 1. 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 2. S5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 3. 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:
 1. Yatırım Teşvik Belgesi,
 2. Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 3. Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 4. Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde,
 5. İhalelerde,
 6. Kredi teminlerinde,
 7. Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında
;